Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Eefje’s Bakery; de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Eefje’s Bakery, gevestigd aan de Arent van gentstraat 25 te Giessenburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73514381;

b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website of Facebookpagina een bestelling plaatst bij Eefje’s Bakery.

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Eefje’s Bakery en de klant;

d. product: de taart, het gebak die door Eefje’s Bakery wordt geleverd;

e. website: de website www.eefjesbakery.nl;

f. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2. Algemeen

2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Eefje`s Bakery en de klant.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Eefje`s Bakery en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Afbeeldingen en overige gegevens

3.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.2. Alle afbeeldingen gebrandmerkt met de naam: Eefje’s Bakery mogen niet voor verkoop doeleinden worden gebruikt. Is dit wel het geval dan herroept Eefje`s Bakery zich op het auteursrecht en volgt er na een waarschuwing, een boete.

Artikel 4. Prijzen en bezorgkosten

4.1. De vermelde prijzen in offertes zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

4.2. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw en exclusief de bezorgkosten.

4.3. De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk via de website aan de klant kenbaar gemaakt.

4.4. De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door Eefje’s Bakery van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Artikel 5. Bestellen

5.1. Bestellen kan bij Eefje’s Bakery via de website www.eefjesbakery.nl of via de Facebookpagina.

5.2. Vermeldt bij het bestellen het volgende; - NAW gegevens (naam, adres, woonplaats) - Emailadres - Gelegenheid / Thema - Aantal personen - Naam / leeftijd - Ophaal datum en tijd - Ophalen of bezorgen - Foto’s als voorbeeld of verdere informatie

Artikel 6. Betaling

6.1. Na bestelling ontvangt de klant een prijsopgave samen met deze algemene voorwaarden. Als de klant hiermee akkoord gaat, ontvangt de klant een factuur die binnen 14 dagen betaald dient te worden. Geen betaling betekent geen taart.

6.2. Indien de taart een week of paar dagen voor de afhaaldatum besteld wordt, vervalt het 14 dagen termijn en dient de factuur direct betaald te worden.

6.3. Als de 14 dagen verstreken zijn en de factuur is niet voldaan, dan behoudt Eefje’s Bakery het recht zonder enige vorm van communicatie de bestelling te annuleren.

6.4. De klant zijnde een consument kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen: a. via iDEAL; b. Tikkie c. met creditcard; d. met de giftcard

6.5. Bij het betalen op een van de in artikel 6.4 genoemde wijzen gelden de voorwaarden van de betreffende aanbieder van het betaalproduct.

6.6. Eefje’s Bakery heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.

Artikel 7. Afhalen en Bezorgen

7.1. Bij bestelling via www.eefjesbakery.nl of de Facebookpagina van Eefje’s Bakery kan de klant aangeven of de taart opgehaald wordt, of bezorgd moet worden.

7.2. Ophalen van taart en andere sweets kan op de Arent van gentstraat 25, 3381AA Giessenburg.

7.3. Eefje’s Bakery behoudt zich het recht voor om tijdens drukte bezorging te kunnen weigeren en de taart opgehaald dient te worden.

7.4. Bij bezorging wordt er duidelijk een bezorgprijs berekend en geldt voor elke klant. Bezorging binnen Giessenburg €3.50 Bezorging buiten Giessenburg met een max van 15 kilometer €6,50

7.4. Iedereen wil met respect behandeld worden. Als Eefje`s Bakery niet met wederzijds respect wordt behandeld, beroept Eefje`s Bakery zich op het recht de bestelling te annuleren of niet te bezorgen. Hij dient dan opgehaald te worden, al is het op het laatste moment.

Artikel 8. Annulering

8.1. Het kan gebeuren dat een taart door omstandigheden geannuleerd wordt. Gebeurt dit 14 dagen voor ophalen dan krijgt de klant het aankoopbedrag volledig retour. Tussen 8-13 dagen voor ophalen 50% retour 7 dagen of minder voor ophalen is het niet mogelijk om geld retour te ontvangen. Eefje’s Bakery gaat 7 dagen van te voren voorbereidingen treffen voor de gepersonaliseerde taart en dus kosten maken.

Artikel 9. Overmacht

9.1. Eefje’s Bakery is een eenmanszaak die vanuit huis werkt.

9.2. In geval van onmogelijkheid tot levering door toedoen van derden of in geval van overmacht, kan Eefje’s Bakery niet aansprakelijk worden gesteld.

9.3. In geval van ziekte of overnacht zal Eefje’s Bakery alles in bedrijf stellen om een geschikte oplossing te zoeken waar alle partijen mee akkoord gaan.

Artikel 10. Vervoer

10.1. De taart wordt in zijn geheel aan de klant aangeboden. Eefje’s Bakery is niet aansprakelijk voor eventuele schade tijdens het vervoeren.

10.2. De klant kan de taart het beste op de grond voor de bijrijdersstoel plaatsen of in de kofferbak. Daar staat de taart het veiligst. Uiteraard voorzichtig in de bochten.

Artikel 11. Houdbaarheid

11.1. Eefje’s Bakery werkt uitsluitend alleen met verse producten.

11.2. Na afhalen is de taart nog twee dagen houdbaar in de koeling.

11.3. Eefje’s Bakery kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ziekte die volgt na het nuttigen van de taart na de aangegeven houdbaarheidsdatum.

Artikel 12. Klachten

12.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Eefje’s Bakery gemeld te worden. Indien de klant de taart accepteert terwijl het beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Eefje`s Bakery meldt, dan is Eefje’s Bakery niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
Indien er gebreken zijn aan de binnenkant van de taart, dient de klant de taart binnen 24 uur terug te brengen ter controle.

12.2. Klachten worden door Eefje’s Bakery binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

12.3. Beperkt houdbare producten, versproducten of producten die om een andere reden niet meer door ons her verkocht kunnen worden, kunt u niet ruilen of retourneren. Bent u niet tevreden over de kwaliteit, neemt u dan contact op met onze klantenservice.

Artikel 13. Geheimhouding

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

13.2. Eefje’s Bakery verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2023 Eefjesbakery | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel